lunes, 4 de junio de 2012

No Bosque de " Alga Japónica"

Esta invasora está collendo todos os fondos da parte de Muros e Louro.. a Laminaria tamén desaparece nestes fondos..

Mancho de Robalizas en Monte Louro

Despois dunha espera....a pena foi que as augas non estaban claras..